Syfte

Outplacement är ett klokt sätt för arbetsgivare och medarbetare att skiljas på ett positivt sätt. När ett företag tvingas att säga upp personal är det viktigt för både företag och medarbetare att kunna gå vidare och lägga kraft på det viktigaste.

För företaget är det en avlastning att anlita en utomstående erfaren aktör som har den kunskap och professionalitet som behövs. Det ger också medarbetaren möjlighet och hjälp att på bästa sätt gå vidare med en ny planering för sitt fortsatta arbetsliv. Det är också ett sätt att skapa ett, för företaget, positivt värde och ett gott anseende för framtiden.

Oron hos kvarvarande anställda minskar när arbetsgivaren tar ett moraliskt ansvar för den som måste sluta.

Metod

Programmet syftar till att ge individen allt stöd och hjälp som behövs i en situation där man mist sitt arbete. Bearbetning av förlusten, stöd och energi för framåtskridande och lust att utveckla sig själv i riktning mot ett nytt arbete.

Målet är att individen söker och får ett nytt arbete inom det område som är optimalt att individen kan marknadsföra sig själv på ett bra sätt.