MBTI, Myers Briggs Type Indicator – ett instrument för personlig utveckling och grupputveckling.

Myers Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI är ett instrument för bland annat personlig utveckling, självkännedom och grupputveckling.

Användningsområden där MBTI är ett utmärkt verktyg är utveckling av grupper och team, ledarskapsutbildning, individuell handledning, konflikthantering och karriärplanering.
Att göra en MBTI profil individuellt och få återkoppling tar 1½ till 3 timmar.
Att göra MBTI i grupp tar en halv eller en hel dag beroende på hur omfattande man vill ha det.

Individuellt

MBTI individuellt. Du får svara på frågeformuläret, och får din profil återkopplad. Vi går tillsammans igenom de olika preferenserna.

  • • Var hämtar Du din energi ifrån och var föredrar Du att fokusera din uppmärksamhet? – Extraversion eller Introversion
    • Hur föredrar Du att ta in och bearbeta information? – Sinnesförnimmelse eller Intuition
    • Hur fattar Du beslut? – Tanke eller Känsla
    • Hur förhåller Du Dig till omvärlden och tillvaron? – Bedömning eller Perception

I grupp

MBTI i grupp. Alla får svara på frågeformuläret vid ett tillfälle. Därefter går vi igenom de olika preferenserna och hur profilerna är fördelade i gruppen. Vi gör gruppövningar och påvisar hur man kan använda kunskapen om våra olikheter eller likheter. Genom att förstå hur olika personlighetstyper vill ta in information får man ett kraftfullt verktyg för kommunikation. Vi tittar på olika ledarstilar utifrån profil, och hur viktig en bred representation är för beslutsfattande.
Vill Du veta mer om MBTI?
Kontakta mig för mer information!

Charlotte